PAROS Dergisi Mart Sayısı

Sadakatsizliğin acısını geride bırakmak (2)

Sadakatsizliğin acısını sağlıklı bir şekilde geride bırakabilmek için en uygun tutum konunun bir terapistle gözden geçirilmesidir. Çünkü yaşamda, tamamen güven üzerine kurulu olduğu varsayılan bir ilişkinin sadakatsizlikle kesişmesinden daha acı verici çok az şey vardır. Burada asıl öldürülmek istenen kendisi değil, çektiği acıdır. Acı yaşamın vazgeçilmez bir parçasıdır ve tatsız bir duygu olmakla birlikte her duygu gibi sınırlı bir ömrü vardır.

Sadakatsizliğin acısını geride bırakma süreci kabaca üç aşamadan geçer.

1- Krizin aşılması: İlişkiye daha fazla zarar vermemek için yapılması ve yapılmaması gerekenlerin saptanması
2- Sadakatsizlikten anlam çıkarma: Anlaşılamayana anlam verme süreci
3- İleriye doğru adım atma: Kabul ve affetme

Eşlerden birinin hiç konuşmak istemediği, diğerinin ise sürekli konuşmak istediği tek konu varsa o da sadakatsizliktir. Bu nedenle durumu olduğundan da daha kötüye götürmemek için öncelikle yapılması gereken en önemli şey en baştan konuşma günü ve süresi için çeşitli sınırlar çizilmesidir. Konuyu yalnızca haftanın belirli günlerinde ve belirli saatlerinde konuşma kararı almak gibi… Üçüncü şahsın kim olduğu bilgisinin mümkünse paylaşılmaması ve sadakatsizliğin paylaşıldığı kişi ile yaşanan -eğer yaşandıysa- ayrıntılarının konuşulmaması gerekir. Ayrıca bu aşamada hiçbir cevap tatmin edici olmayacağı için sadakatsizliğin neden yapıldığı da konuşulmamalıdır.

Kriz doğru bir şekilde yönetildiğinde süreç içinde bu sorunun yanıtı bir şekilde anlaşılmış olacaktır. Çocuklar aile üyesi olsa da sadakatsizlik iki kişiyi ilgilendiren bir konudur. Çoğu kez çocukların öğrenmesi gerekmez. Ancak çocukların başkalarında duyma ihtimali varsa yani zaten bu konu çok fazla kişi tarafından biliniyorsa, öncelikle eşlerin bilgi vermesi daha uygundur. Asla yapılmaması gereken bir diğer şey sadakatsizliği yapan eşi cezalandırmak için diğer eşin çocukları yanına çekme çabasıdır. Bu konu birlikte konuşulmalı ve gelişim dönemlerine uygun aktarılmalıdır.

Sadakatsizlikten anlam çıkarma aşaması iyileşmenin en önemli aşamasıdır. Hiçbir iyi neden sadakatsizliği açıklayamayacağı için buradaki kritik nokta; sadakatsizliği anlamakla sadakatsizliğe iyi nedenler bulmak arasındaki ayrımı iyi yapabilmektir. Resmin bütününü görebilen yani evliliğin sadakatsizliğe uğramasına zemin hazırlayabilecek risk etmenlerini anlayabilen eşler sadakatsizlik krizinden sağlıklı bir şekilde çıkabilmektedirler. İlişki içinde eşlerin birbirine vakit ayırmadan evi otel gibi kullanması, partnerlerden birinin işlerinin yoğunluğunun diğerinin yalnızlığının görülmesine engel olması gibi ilişkiyi dış etkenlere daha duyarlı hale getiren çeşitlik aksaklıklar olabilir. Elbette bunların hiçbiri sadakatsizliğin nedeni sayılamaz. Ancak her biri sadakatsizlik kararını kolaylaştırabilir. Bu tür etkiler iyi bilindiği takdirde eşlerin neyi, nasıl değiştireceklerini bilmeleri de kolaylaşır. Bu aşama tamamlanması zaman alan, en çok da evliliğin sonlanıp sonlanmayacağının netleştiği aşamadır. Bu aşama tamamlanabildikten sonra ilişki için geleceğe daha sağlıklı adımlar atılabilmektedir.

Sadakatsizliğe anlam verebilmek için terapi seanslarında incelenen çeşitli boyutlar vardır. Bunlar; evliliği sadakatsizliğe yatkın hale getiren etkenlerin belirlenmesi, sadakatsizlik öncesinde ilişkiye ayrılan enerji ve zamanı azaltan ve değersizleştiren tüm dış etmenlerin gözden geçirilmesi (ör: işe ayrılan vakit çokluğu, etrafındaki arkadaşların boşanmış ya da bekâr olması vs.), sadakatsizliği yapan kişinin kendi çatışmaları ile bireysel ihtiyaçlarını ele alarak onun da yaşadıklarına anlam verebilmesinin sağlanmaya çalışılması ve sadakatsizliğe uğrayan partnerin sadakatsizlik öncesinde ilişkide neyi farklı yapabileceğini ve bu nahoş yaşantıdan geleceğe yönelik olarak ne öğrenebileceğinin ele alınmasıdır.

Anlam verme sürecinden sonra ilişkiye devam etme ya da etmeme kararı ne olursa olsun, krizi geride bırakabilmek için eşlerden, acı yaşantısını olabildiğince yargısız bir biçimde kabul edebilmeleri ve yaşanana dair küçük parçaları bir bütünlük içinde birleştirilerek yaşanılana anlam kazandırabilmeleri beklenir. Kabul kesinlikle sadakatsizliğe boyun eğmek, yaşananların adil olduğunu düşünmek ya da yaşananı unutmak değildir. Kabul olayları olmasını istediğiniz şekilde görmekten vazgeçip olduğu gibi görmeyi becerebilmektir. İlişkide ileriye doğru adım atmak ise sadakatsizliği yapan eş ile ilgili daha dengeli ve gerçekçi bir bakış açısı geliştirmekle mümkün olur. Onu cezalandırmaktan vazgeçip, ilişkinin düzelmesini yavaşlatan öfkeyi bir kenara bırakabilen eşlerde affetme gerçekleşerek, nahoş deneyim sonrasındaki kazanımlarıyla ilişkiye devam edebilmesi söz konusu olabilmektedir.

Add Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *