Kitap Önerileri

1- İYİ HİSSETMEK
DR. DAVID BURNS
PSİKONET YAYINLARI

Özellikle Depresyon hastalarına tavsiye ettiğimiz, bu hastalıkla ilgili yazılmış en faydalı kendine yardım kitaplarından birisidir.

Kitap depresyon hastalarına bilişsel davranışçı terapi çerçevesinde depresyon hastalığını tanıma ve adım adım bu hastalıkla başa çıkmada yarar sağlayacak tamamen bilimsel çalışmalarla faydası kanıtlanmış bilgileri ve tedavi edici teknikleri içermektedir.

Hiç bir şekilde profesyonel bireysel psikoterapinin yerine önerilmemekle birlikte, depresyon hastalarının bireysel psikoterapi tedavisinin yanında psikoterapisti tarafından sıklıkla önerilen, hasta ve psikoterapistin seanslarında kitaptaki bilgileri ve ödevleri birlikte ele alarak tedavisine hız kazandırdığı bir kendine yardım kitabıdır.

2- TAKINTILARLA BAŞA ÇIKMA
CHRISTINE BURDON – DAVID A. CLARK
PSİKONET YAYINLARI

Obsesif Kompulsif Bozukluk tanısıyla takip edilen hastalara ya da tanısı olmasa bile takıntılı bir şekilde rahatsız edici düşünceleri olan kişilere sıklıkla tavsiye ettiğimiz, bu hastalıkla ilgili yazılmış en faydalı kendine yardım kitaplarından birisidir.

Kitap, takıntılı düşünceleri yönetmede bilimsel olarak etkisi kanıtlanmış bilişsel davranışçı terapi tekniklerini içermektedir.

Hiç bir şekilde profesyonel bireysel psikoterapinin yerine önerilmemekle birlikte, OKB hastalarının bireysel psikoterapi tedavisinin yanında psikoterapisti tarafından önerilirse okumasını tavsiye ettiğimiz bir kendine yardım kitabıdır.

Bilimsel bir gerçek olarak, OKB hakkındaki kendine yardım kitaplarına ya da ek okuma materyallerine profesyonel destek almadan başvurulması hastaların tedavi süreçlerini olumsuz etkileyebilmektedir. Bu nedenle psikoterapistler OKB vakalarına ek okuma materyallerini profesyonel bireysel psikoterapi seanslarında aşama kaydettikten sonra önermektedir.

3- HAYATI YENİDEN KEŞFEDİN
JEFFREY E. YOUNG – JANET S. KLOSKO
PSİKONET YAYINLARI

Özellikle kişiler arası ilişkilerini sürdürmekte zorlanan, ilişkilerinde kronik ve kendine zarar verici bir şekilde kendini tekrar eden uyum bozucu davranışları olan kişilerde tavsiye ettiğimiz bir kendine yardım kitabıdır.

Kitap, şema terapi kuramı çerçevesinde kişilerin kronik ve kendi kendine zarar verici on bir adet kişilik örüntülerini oldukça kapsamlı bir şekilde tanıtarak; bireysel farkındalık arttırmayı ve kişilerdeki patolojik örüntüleri değiştirme noktasında tamamen şema terapi odaklı tekniklerini içermektedir.

Hiç bir şekilde profesyonel bireysel psikoterapinin yerine önerilmemekle birlikte, ilişkilerinde uzun süreli sorunlar yaşayan şema terapi alan hastaların bireysel psikoterapi tedavisinin yanında psikoterapisti tarafından sıklıkla önerilen, hasta ve psikoterapistin seanslarında kitaptaki bilgileri ve ödevleri birlikte ele alarak tedavisine hız kazandırdığı bir kendine yardım kitabıdır.


4- EVİNİZDEKİ TERAPİST
DR. CHRISTINE A. PADESKY
ALTIN KİTAPLAR

Tanısı olsun ya da olmasın özellikle depresyon ve anksiyete belirtileri yaşayan hastalarımıza önerdiğimiz bir kendine yardım kitabıdır.

Kitap, depresyon ve anksiyete belirtileri yanında kızgınlık, suçluluk ve utanç duygularını da kapsayan düşünce ve duygularımıza yönelik olarak düşünce ve duygu durumunu nasıl tanımlarız, nasıl ayırt eder, onları nasıl test eder, nahoş duygulara yol açan düşüncelerimizin doğru olup olmadığı konusunda nasıl kanıtlar toplarız gibi bilişsel terapinin temel ilkelerinin aktarmayı ve pratik bir şekilde baş etme becerilerini öğretmeyi amaçlamaktadır.

Hiç bir şekilde profesyonel bireysel psikoterapinin yerine önerilmemekle birlikte, özellikle bilişsel terapi alan hastaların bireysel psikoterapi tedavisinin yanında psikoterapisti tarafından sıklıkla önerilen, hasta ve psikoterapistin seanslarında kitaptaki bilgileri ve ödevleri birlikte ele alarak tedavisine hız kazandırdığı bir kendine yardım kitabıdır.