Sertifika & Eğitimler

Bilişsel Davranışçı Terapiler Temel Eğitimi, Prof. Dr. Hakan Türkçapar ACT, ABPP
Composmentis, BDT Birimi, Ankara, 2007-2008

Aile Tedavilerinin Temelleri Sertifikalı Eğitimi, Prof. Dr. Emine Z. KILIÇ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara, 2008

Teorik ve Uygulamalı Aile Psikoterapisi Sertifikalı Eğitimi, Prof. Dr. Emine Z. KILIÇ
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Psikiyatri Anabilim Dalı, Ankara, 2008-2010

Kognitif Davranışçı Terapi, Süpervizyon, Dr. Emel Stroup ACT, ABPP
CBT İstanbul Therapy, Trining and Research, İstanbul, 2012 – Devam

Travma ve Kognitif Terapi, Intensive Workshop, Dr. Emel Stroup ACT, ABPP
CBT İstanbul Therapy, Training and Research, İstanbul, 2014

“Anxiety Traps! CBT Antidotes” , Intensive Workshop – Dr. Christine A. Padesky
CBT İstanbul Therapy, Training and Research, İstanbul, 2013

TC Sağlık Bakanlığı Psikolojinin Tıbbi Uygulamaları Yetki Belgesi
TC Sağlık Bakanlığı, Ankara, 2012

“When Basics Don’t Work: Working With Complex Cases” Workshop, Dr. Judith Beck
7th International Congress of Cognitive Psychotherapy, İstanbul, 2011

Klinik İlk Görüşme ve Kriz Değerlendirme, Dr. Emel Stroup ACT, ABPP
CBTİstanbul Therapy, Training and Research, İstanbul, 2012

Kognitif Terapinin Depresyonda Uygulanması, Dr. Emel Stroup ACT, ABPP
CBTİstanbul Therapy, Training and Research, İstanbul, 2012

Kognitif Terapinin Anksiyete Bozukluklarında Uygulanması, Dr. Emel Stroup ACT, ABPP
CBTİstanbul Therapy, Training and Research, İstanbul, 2012

Kognitif Terapinin Obsesif Kompulsif Bozuklukta Uygulanması, Dr. Emel Stroup ACT, ABPP
CBTİstanbul Therapy, Training and Research, İstanbul, 2012

Şema Terapi: Şema Modeli ve Teknikler Eğitimi, Dr. H. Alp Karaosmanoğlu
Schema Therapy Institute, NewYork onayı ile Psikonet Psikoterapi ve Eğitim Merkezi, İstanbul,2012

Borderline Kişilik Bozukluğunda Şema Terapi Uygulamaları Eğitimi, Dr. Alp Karaosmanoğlu
Schema Therapy Institute, NewYork onayı ile Psikonet Psikoterapi ve Eğitim Merkezi, İstanbul, 2012

Narsisistik Kişilik Bozukluğunda Şema Terapi Uygulamaları Eğitimi, Dr. Alp Karaosmanoğlu
Schema Therapy Institute, NewYork onayı ile Psikonet Psikoterapi ve Eğitim Merkezi, İstanbul, 2012

Şema Terapi – Süpervizyon, Dr. Alp Karaosmanoğlu
Schema Therapy Institute, NewYork onayı ile Psikonet Psikoterapi ve Eğitim Merkezi, İstanbul, 2014

EMDR-I (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma) ve Kompleks Travma: Müdahaleler, Teknikler, Psk. Emre Konuk,  MA
EMDR Institute onayı ile Davranış Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2012

EMDR-I (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma) ve Kompleks Travma: Müdahaleler, Teknikler- Süpervizyon, Psk. Emre Konuk,  MA
EMDR Institute onayı ile Davranış Bilimleri Enstitüsü, İstanbul, 2012

Test Yetkinlikleri

Tematik Algı Testi (TAT) Testi Sertifikalı Eğitimi, Prof. Dr. Tevfika İkiz
Projektif Testler Derneği, Ankara, 2006-2007

Rorschach Testi Sertifikalı Eğitimi, Prof. Dr. Tevfika İkiz
Projektif Testler Derneği, Ankara, 2006-2007

Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri, Dr. Nursen Oral, PHD
Türk Psikologlar Derneği, Ankara, 2006

Stroop Testi TBAG Formu, Sayı Dizisi Öğrenme Testi ve İşaretleme Testi Uygulama Hakkı Sertifikalı Eğitimi, Prof. Dr. Sirel Karakaş
Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği, Ankara, 2011

Wisconsin Kart Eşleme Testi ve İşitsel Sözel Öğrenme Testi Uygulama Hakkı Sertifikalı Eğitimi, Prof. Dr. Sirel Karakaş
Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği, Ankara, 2011

WISC-R Çocuklar İçin Zeka Testi Uygulama Hakkı Sertifikalı Eğitimi, Prof. Dr. Sirel Karakaş
Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği, Ankara, 2011

Çocuk Değerlendirme Paketi Uygulama Hakkı Sertifikalı Eğitimi, Doç. Dr. Gülsen Erden
Türk Psikologlar Derneği, Ankara, 2008