Seliyha ELBEYOĞLU

Uzman Psikolog - Psikoterapist

“Uzman Psikolog - Psikoterapist
Seliyha ELBEYOĞLU”

Okan Üniversitesi Klinik Odaklı Uygulamalı Psikoloji Doktora, (halen)
Ankara Üniversitesi, Sosyal Psikiyatri Yüksek Lisans, (2005)
Hacettepe Üniversitesi, Psikoloji Lisans, (2002)

Biyografi

1981 yılında Ankara’da doğdu. 2002’de Hacettepe Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu. Aynı yıl Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatrik Kriz Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde Prof. Dr. Işık Sayıl ve ekibi ile çalışmaya başladı. Bu süre içerisinde özellikle intihar girişimi, cinsel istismar, aile içi şiddet ve kendini yaralama vakalarıyla krize müdahale kapsamında çalıştı ve eş zamanlı olarak aynı fakültenin yataklı psikiyatri servislerinde (kapalı erkek, kapalı kadın, alkol vb.) dönemsel olarak çalışarak bireysel psikoterapi, grup psikoterapisi süpervizörlüğü ve psikolojik değerlendirme uygulamalarında bulundu.

2005 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı tarafından yürütülen Disiplinler arası Sosyal Psikiyatri programından mezun olarak, yüksek lisans derecesini aldı.

Yüksek lisans eğitiminin ardından Projektif Testler Derneği bünyesinde Prof. Dr. Tevfika İkiz tarafından verilen Tematik Algı Testi (TAT) ve Rorschach Testi Sertifikalı Eğitimi’ni; Psikofizyoloji ve Nöropsikoloji Derneği bünyesinde Prof. Dr. Sirel Karakaş tarafından verilen Nöropsikolojik Testler BİLNOT Bataryası eğitimini; Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen WISC-R, MMPI, Çocuk Değerlendirme Bataryası eğitimlerini tamamlayarak klinik testlerin uygulaması konusunda yetkinlik kazandı.

Bilişsel Davranışçı Terapiler Temel Eğitimini Prof. Dr. Hakan Türkçapar ve Dr. Emel Stroup eğitmenliğinde; Teorik ve Uygulamalı Aile ve Çift Psikoterapisi Eğitimini ise Prof. Dr. Emine Z. Kılıç eğitmenliğinde tamamladı.

2007-2012 yılları arasında Ankara’da bulunan Özel Madalyon Psikiyatri Merkezinde uzman psikolog ve merkez müdürü olarak çalıştı. Bu çalışma döneminde Bilişsel Davranışçı Terapi yöntemiyle psikoterapiler yürüttü ve Şema Terapiyle ilgilenmeye başladı.

Kasım 2012 yılında Üsküdar Üniversitesi NPSUAM Feneryolu Polikliniğinde uzman psikolog olarak görev yapmaya başladı. Bu çalışma süresi boyunca Dr. Alp Karaosmanoğlu eğitmenliğinde Şema Terapi eğitimlerini ve Psk. Emre Konuk eğitmenliğinde EMDR (Göz Hareketleri ile Duyarsızlaştırma) ve Kompleks Travma: Müdahaleler, Teknikler eğitimini ve süpervizyonunu tamamladı. Üsküdar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Klinik Psikoloji yüksek lisans programında “Bilişsel Davranışçı Terapiler” dersini yürüttü. Eş zamanlı olarak Üsküdar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi Aile Danışmanlığı Sertifika Programında “Psikiyatrik Kriz ve Krize Müdahale” ile “İntihar Davranışı” konularında dersler verdi.

Halen US Psikiyatri Enstitüsü tarafından psikoloji lisans ve yüksek lisans öğrencilerine yönelik hazırlanan staj programında “Bilişsel Davranışçı Terapiler ve EMDR” konularında düzenli olarak dersler vermekte ve Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programında yarı zamanlı öğretim üyesi olarak “Bilişsel Davranışçı Psikoterapiler Süpervizyon” dersini yürütmektedir.

Academy of Cognitive Therapy onaylı Beck Yönelimli Kognitif Terapi Süpervizyon Eğitimi ve International Society of Schema Therapy onaylı Şema Terapi Bireysel Süpervizyon Eğitimlerini tamamlayarak bu alanlarda klinik çalışmalarına devam eden ve bu yöntemlerle psikoterapilerini yürüten Uzman Psikolog Seliyha Elbeyoğlu; danışanlarını Kanyon Residence’da bulunan kendi ofisinde görmektedir.

Mesleki ilgi alanları arasında ergenlik ve yetişkinlik dönemi ruhsal sorunları olmak üzere özellikle;

  • Anksiyete/ Kaygı Bozuklukları (Sosyal Fobi- Panik Bozukluğu- Yaygın Kaygı Bozukluğu- Özgül Fobi)
  • Depresyon Bozuklukları (Majör Depresyon Bozukluğu, Süregiden Depresyon Bozukluğu)
  • Obsesif Kompulsif Bozukluk (Takıntı – Zorlantı Bozukluğu)
  • Travma ve Stresörle İlişkili Bozukluklar (Travma Sonrası Stres Bozukluğu- Akut Gerginlik Bozukluğu- Uyum Bozuklukları)
  • Ergen ve Yetişkinlerde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu
  • İlişki ve Duygusal Bağlanma Sorunları
  • Bireysel Gelişim ve Farkındalık Arttırma